2 niam txiv hmoob miskas sib tua


                 	 Untitled

Xov xwm tau hais tawm tias hnub sunday 24/6/2017 tas los muaj 1 khub niam txiv hmoob nyob hauv sacramento tus txiv npe hu ua Xor Xiong tau muab tus niam npe hu ua Mau Vue tua tuag nyob rau hauv nkawv lub tsev tom qab tus txiv tau tua tus niam tuag lawm tus txiv kuj tau muab phom tua nws tuag lawm thiab tseb 1 co mi nyuam tseem me me cia qhov teeb meem zaum no tseem tsis tau paub tias qhov tseeb yog vim li cas tus txiv ho muab tus niam tua.

Detectives believe Xor Xiong and Mau Vue, who were married and both 34 years old, were in some sort of argument at their home on Q Street near Rio Linda Boulevard, when Xiong turned the gun on his wife, shooting and killing her, and then killing himself.

Detectives say the couple had three children, ages 3 to 15, who were inside the home on Sunday night when the shooting took place. The sheriff's department said one of the children called 911 to report the shooting.

News from http://fox40.com/2017/06/25/sacramento-county-sheriffs-department-investigating-murder-suicide-in-rio-linda/