Hmoob taj laj moos mauj nplog teb


                 	 15826912_915026021964826_446949597821218676_n

Hmoob moos mauj nyob Lub teb chaws los tsuas peb hmoob feem ntau tseem yog cov txom nyem ntau xwb hmoob kev khwv nyiaj txhiag ces yog muag them laj them xwm muag kab tsib tob ntoos txiv tsawb zaub ntsuab dog pes dig zoo li daim duab no peb kwv tij hmoob feem ntau tseem ua liaj ua teb noj xwb cov mus ua lag ua luag nyob hauv nroog loj ces muab hais los ces yeej tsis mauj hlo li tsis tas li ntawv los lub teb chaws los tsuas no cov noj tswv tsis paub txog tias tej pej xeem yuav txom nyem li cas los lawv yeej tsis pom li lawv tsis los tsis kho tej pej xeem kev khwv nyiaj pab pej xeem hlo li .