Hmoob thaib tsheb sib tsoo


                 	    

Hnub tim 28/9/2017 nyoab rau lub zos khej me khaumqhob tau muaj ib lub tsheb thaib nrau lub tsheb hmoob ua rau 1 tug xaim hos 5 leeg raug mob kev puas sij zaum no tsis paub zoo tias yog tus tsav tsheb qaug cawv lawm los yog vim ntuj los nag kev nplua ua rau 2 lub tsheb los sib tsoo zaum no .