Hmoob yaj sab lub qub neej


                 	 14

nov yog peb hmoob nyob Dak R Mang sau plej teb, nov yog peb hmoob kev ua noj ua haus thov sawv daws nco peb hmoob ib txhia tseem nyob yaj sab txom txom nyem txawm leej twg mus tau zoo lawm los thov nco peb hmoob ib txhia tseem luaj teb ntov ntoo ua liaj ua teb nyob rau yaj sab zoo li no xwb nawb .

Hmoob ib txwm yug los nyob pem yaj sab ces hmoob lub neej yeej tsawm tsis tau hloov ntxeev hlo li feem ntau ces yeej yog tseem ua liaj ua teb zoo li no xwb os cov kwv tij hmoob