Hoob pob tawg raug me nyuam hmoob tuag


                 	 IBomb exproded in bane 3 nyej, Xiengkhoung Province Laos. It killed a girl and 6 injuried.

 

Nov yog 1 lub c b u tawg ntawm ib yim Hmoob tog tsev nyob rau lub zos 3 Nyej, xeev Xiengkhouang, tebchaws Nplog. Muaj 6 tug menyuam ntxhais li 5-6 yoo thiab ib tug poglaus li 50 tawm xyoo tau raug mob sab heev. Muaj ib tug menyuam ntxhais tau tag simneej lawm. Nov yog hoobpob c b u uas thaum 1975 es Meskas tso rau hauv Nplog teb lub sijhawm tsov rog Nyablaj. Lub hoobpob no tsi muaj leejtwg pom thiab kov li; ciali tawg hauv av tuaj xwb.17308712_397566217279663_3475390851389452048_n17309238_397566100613008_703729688215718578_n17352164_397566220612996_5374622561104190514_n