ib khub nkauj nraug cov laus tsis pom zoo sib yuav nkawv mus dai tuag


                 	  

Xov xwm hnub tim 22/9/2017 xov xwm hauv fb tau hais tawm tias muaj ib khub hluas nkauj hluas nraug nkawv niam thiab txiv 2 tog tsis pom zoo ces nkawv tau mus dai tuag tab sis tus tub txoj hluas tsis ruaj ces tu ces tus tub hlua tu poob los lawm ces tus tub tsis tuag ho tus ntxhais txoj hlua ruaj zog ces tus nntxhais tau tas sim neej lawm nkawv nyob rau teb chaws nplog tsis teev lub zos thiab lub xeev.