Kristy Kashoua Yaj yeej kev xaiv tsa los ua tus txwj laug txiav txim plaub tug nyob rau nroog Milwaukee xeev Wisconsin.


                 	 safe_image

04/04/2017 Kristy Kashoua Yaj yeej kev xaiv tsa los ua tus txwj laug txiav txim plaub tug nyob rau nroog Milwaukee xeev Wisconsin. Kristy yog thawj thawj tus Hmoob tau yeej kev xaiv tsa los ua ib tug txwv laug txiav txim plaub tug nyob rau teb chaws asmeskas. Yog ib qhov keeb kwm rau Hmoob.

SUABHMONG-2017-0050 SUABHMONG-2017-0051 SUABHMONG-2017-0052 SUABHMONG-2017-0053

cov duab thiab cov information los ntawm suabhmoob:

http://shrdo.com/index.php/suabhmong-news/hmong-news/3286-kristy-kashoua-yang-becomes-the-first-hmong-elected-judge-in-the-united-states