Mi nyuam hmoob poob deg


                 	  

 Nyob rau hnub tim 26-27/01/2018 dhau los tau muaj ib tug mi nyuam hmoob nyob lub xeev tak hauv thaib teb tau poob deg ta sim neej ua rau tus niam quaj tsis taus li mob siab heev vim yog cov laus mus liaj mus teb cia tej mi nyuam nyob tsev tsis muaj tus saib thiaj li ua rau tsev neeg hmoob no muaj kev tu siab heev zoo li no.