Nas ej nkauj hli lub tsev kub nyhiab


                 	 ddddTam sim no peb tus nas ej nkauj hli lub tsev kub hyiab tag lawm.
Thov nquas hu ib tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg S/D pab hlub nws thiab nawj.

muaj lus nug hu tau rau nws (02055451582) Ua tsaug vam thiab cia siab tias nej yuav nrog hlub nws thiab.