Niam tais cob ntxhais nyob nplog teb


                 	  

   xov xwm muaj ib co kwv tij hmoob thoj lawv tuaj mus ua tshoob ua kos nyob rau lub zos houykou, nroog viengkham, xeev louangphabang cov niam cov txiv thiab cov txwj laus neeg tog ntxhais hais rau tog qhua vauv tias tus vauv nim muab lawv tus ntxhais ntau ua tuag ib tsig no tab sis qhov tseeb thaum nug qhov tus ntxhais tag lawm nws tsis muaj li ntawv yog niam txiv xav yuam kom ob tug hluas sib nraug xwb (lawv tus ntxhais nrab twb mus ua lub neej muaj 3 tug mi nyuam lawm tsuas yog sib cav sib ceg me ntsis xwb tuaj txog niam tais lawv kuj cia li npas qhav nrauj ib yam nkaus thiab) cov hmoob thoj no twb tsis tau ntaus li hais tab sis mas tus thawj neeg ntawm tsev neeg hmoob lis cia li yuam kom nrauj tus ntxhais xwb ua rau tus tub thiab tus ntxhais tsis kam sib nrauj quaj heev li qhov nej pom no nawj thiab tsis tag li xwb cov hmoob lis ntshai tsam cov hmoob thoj tsis them nyiaj rau cov hmoob lis thiab tsam lawv nyiag kev khiav no cov hmoob lis tau muab cav taws los tav cov hmoob thoj kev tsis pub tsav tsheb mus tsev li tseev kom hmoob thoj cia li tham kom tag xwb no yog hais txog kev cai nom tswv teb chaws lawm tog twg yog tus tsis kam yuav tog ntawv yuav tau nrauj thiab kho tus tsis kam nrauj tab sis cov hmoob lis yeej tsis nyoos lawv lub txim txhaum li txog thaum kawg hmoob thov tsis txhaum los yuav tau lees lub txim txhaum tau kho lawv tus ntxhais yog 5 000 000 kij nej muaj tub yuav tau txhob pub tuaj mus yuav cov hmoob lis nyob lub zos no vim muaj tus tawj neeg nyuaj heev mus noj tshoob noj kos yeej tsis yog noj tshoob hos yog mus ua plaub ua ntug es lawv muaj khuj noj xwb lawv xam maj hais thab ham tuaj zov tsis pub txav taw li txog thaum nej nyoos txhaum txhua yam cov hmoob lis cuab cav no nyaum thiab phem kawg ua yam ntiaj teb no tsis tau coj ua dua li,saib mas tus tub tso tsis tau tus ntxhais tseg lis.

xov xwm los ntawm facebook xwb 

https://www.facebook.com/hmoobthooobntuj/photos/pcb.1995170950745955/1995169734079410/?type=3&theater