Niam tua mi nyuam


         	 17361756_1829801420605756_2937946037940752324_n17343013_1829801643939067_594833515905715646_n

Raws li hmoob tau hais tawm tias hnub tim 19-3-2017 tau muaj ib tug niam tau muab nws 2 tug mi nyuam tua tas ces nws mam li dai tuag rau li nej pom no ddaws li daws daws kwv yees tias yuav tsum yog li ntawv thiab raws li lawv tau paub mas yog khub niam txiv no muaj lus sib cav siv ceg tus niam thiaj li tau mus ua li no .

17308945_1829801573939074_7855654292141404436_n         
Tags: Niam tua nyuam