Niam txiv sib nrauj cia mi nyuam tsis muaj chaw nyob


                 	 Untitled

Tus mi tub no nws yog ib tug mi tub hmoob lauj muaj 7 xyoos nyob lub zos pas hawv nyob looj hej no nws tias nws niam thiab txiv nkawv tau sib nrauj muab tsev muag tas lawm nkawv nyias khiav nyias mus ua neej lawm muab nws pov tseg ces nws thiaj li tuaj thov nyiaj nyob rau hauv lub nroog no nws tias tsaus ntuj ces ncaj twg pw tawg xwb no nws tuaj thov nyiaj zoo li no tau 2-3 xyoos no lawm no.

See Video https://www.facebook.com/kao.her.351?fref=nf&pnref=story