Nkauj Hmoob nyab laj Raug Suav Ntes Mus Muag


                 	 
2
Zaj xov xwm no yog hais los txog ntawm ib tus Ntxhais hmoob zoo nkauj heev nyob rau thaj chaw Yên Minh - Hà Giang ( xeev Huj Yaj) teb  chaws Nyab Laj uas raug tib neeg dag ntxias coj mus muag rau suav.
Tiam sis nws khiav dim los; nws mus tau tau 2 hnub 2 hmo tsis tau mov noj li, nws thiaj khiav dim los mus nyob hauv ib yim Hmoob Suav. Nws thiaj qhia rau lawv, lawv cov hmoob Suav thiaj muab xov tooj hu rau tub ceev xwm thiab muaj nyiaj ntiav tsheb nws los rau sab Nyab laj (Viet Nam).
Nws thiaj li los ntsib tus poj Nyab Laj tuaj mus ua laj luam nyob rau sab Suav teb, es tus poj Nyab Laj thiaj coj tus ntxhais no los mus ua ntaub ntawv los tsev.