Noj tshuaj vim niam txiv tsis pub mus pov pob nyob xeev khuam


                 	 

Muaj ib tug muam noj tshuaj vim niam txiv tsis kam nws mus pov pob noj 30 nyob rau pem xeev khuam xyoo 2017-2018 no ces nws cia li noj tshuaj tuag lawm kuj tu siab kawg li yog li peb cov ua niam ua ntxiv yuav tau tso kev dav rau cov tub ntxhais xab maim no thiab thiab yog yus niam yus txiv tsis kam yus mus los kuj txhob mus thiab vim lawv kuj txhawj txhawj yus thiab mus noj tej zos nyob ze ntawm yus los yeej tau thiab es tsis txhob lam mus noj tshuaj zoo li no .