Npav Ntsuab Moua, Hmong singer in the USA, passed away in the evening of May 28, 2017


                 	 Untitled

Npav Ntsuab Muas uas yog Hmoob ib tug tub hu yas suab nyob rau teb chaws miskas tau tas sim neej rau yav tsaus ntuj lub 05/28/2017 no lawm.