Nplog ntxhias hmoob nyiaj noj


                 	 1

Nyob rau qhov xov xwm no peb cov hmoob rov qab raug dag lawm thiab txoj kev tso nyiaj tau paj ntau qhov no tsis muaj tseeb hlo li nawb kwv tij hmoob yog koj tsis khwv tiag ces yeej tsis tau nyiaj los yooj yooj yim li qhia rau nej sawv daws tias txhob lam mus ntseeg leej twg yooj yooj yim nawb xab maim no neeg dag noj dag hau ntau xwb kom sawv daws yauv tau ceev faj.