Ntes Hmoob ua yeeb nyob teb chaws miskas


                 	 SUABHMONGNEWS-2017-0062

Xov xwm tau hais tawm tias hnub tim 23/5/2017 no police tau mus ntes ib tug hmoob cog yeeb npe hu ua Cody Xiong no tau mus cog yeeb ze rau Claremont, a Catawba County town about 40 miles north of Charlotte xov xwm tau hais tawm tias nws ua ntau heev li yog muab coj mus muag los ma tau nyiaj li ntawm $500 million no.

Xov xwm los ntawm http://www.wbtv.com/clip/13354984/massive-opium-poppy-field-discovered