Police Ntes tau tus mos tus ntxhais no lawm


                 	 Untitled

Xov xwm tau hais tawm tias tam sim no Ntes tau tug neeg phem tua tug ntxhais Paj Nag Yaj 14 Xyoo lawm Yog nws tug dab laug "Vam Kaws Thoj" los yog "Tsheej Thoj npe thaum hluas" tug uas tu nws loj hlob kiag xwb no.