Poj niam hmoob deev thaib nyob rau pam kaam Pua NAN Thailand


                 	 3

Xov xwm hnub tim 6 lub 8 hli no tau muaj ib tug poj niam hmoob mus ua hauj lwm nram thaib nyob ze lub zos pam kas ces nws mus ua ua hauj lwm nws cia li mus tham tau ib tug tub hluas kuj loom lawm ces lub sij hawm lawv ntes tau tus txiv nqa qws yuav mus muab tus hlaus nraug  thaib ntaus no tab sis tog niam pog txiv yawg lawv tsis pub ntau lawv tias cia nws yuav nws cia nws mus tsuav tus hlaus nraug thaib them cov nqi nyiaj yuav poj niam rau tus txiv hymoob xwb ces cia li no

Xov xwm lom ntawm https://www.facebook.com/Hmong-shared-1954331994800682/?hc_ref=ARRjhrqMjDH916G3iKMBSomVKg5C8LYFnU2kAYOA1C5xMLf4FLJl7QXRw8-80JQ5pWk