Suav tua neeg nyob lav 29 Vientiane


                 	 12801140_450816931781644_5681429756834516668_nCov phooj ywg sawv daws Nov yog xovxwm tsis yog hais dag hais tiag tiag rau ib tsoom me nyuam ntxhais hmoob los yog Tub hmoob ua tseem yuav npaj tuaj mus ua hauj lwm nyob rau lav 29 Vientiane kom ceev faj nawb Vim Suav tau tua neeg txi Dab, twb tua 4 khub lawm. tus ntxhais no yog ib tus ntxhais tuaj mus ua hauj lwm rau nrav nws ntshai nws khiav los txog ntawm peb no. Nws yeej hais tias muaj tiagtiag. Lub ( Company) โรงงาน nram lav 29 tsis yog dag hais tiagtiag.