Thaib liam hmoob ua tshuaj nees


                 	 Thaib liam hmoob ua tshuaj nees. Hnub tim 10 hlub 4 hli ntuj no muaj cov kwv tij hmoob nyob rau Wiengken Chiangrai tau tawm mus tawm tsam cov tub ceev xwm Thaib tias lawv tau ntes lawv tej txiv mus kaw ua tsis muaj pov thawj tias cov hmoob lawv ntes mus ntawd ua lag luam txaum kev cai tiag.