Tsev kawm nyob nplog


                 	 Nyob rau lub twb chaws nplog tej tsev kawm ntawv tseem txom nyem zoo li no xwb ua rau tej mi tub mi nyuam mus kawg ntawv nyuaj kawg nkaus li raws li daim duab peb pom no yog ib lub tsev kawm nyob rau cov zos hmoob nyob rau tojsiab nyob lub teb chaws los tsuas yuav yog ntev xyoo ntxiv thaij li yuav raws tau lwm teb chaws .