Tub sab mos ntxhais hmoob nplog


                 	 18268518_230321427452910_7149029116435693445_n

Xov xwm tu siab Nyob Phamxaam nroog Phonhong xeev Vientiane tebchaws Nplog
Daviv Yaj tus ntxhais 13 xyoo raug neeg phem tuaj mos deev hauv tsev tag tseem muab hlais cajj pas tuag nyob rau tag kis nov ua ntej kaj ntug 5/6/2017
Vim lub caij ntawd niam txiv tsis nyob hauv tsev lawm tub sab thiaj li tau tuam muab tus ntxhais no mos ua dev ua npua thiab tseem muab tua yam tsis ntshais lub ntuj hlo li.

18222124_230321317452921_4839967968544287820_n
Photos by, lamkoomlubnpe G koomlubsiab