Tub sab nyiag 2 tug ntxais tim nplog teb


                 	 Untitled

Tsab xov xwm no tau hais tawm tias hnub tim 27/6/2017 lub sij hawm 8:30 AM nyob rau xas niam xiangkhoung nplog teb tub sab tau nyiag ob tug ntxais hmoob tus ntxhais no thiab  nws tus nyab nkawv  lub sij hawm uas nkawv tab tom mus pauv zog nrog lawv cog liaj mus txog tom tog kev ces muaj ib lub luv tub tub sab tau tawm los muab nkawv txom mus lawm no raws li thaum nkawv txiv tau mus nrhiav pom nkawv lub mostaus nyob tom tog kev thiab cov pub thawj tau qhia lawv txiv li no yog li ntawv tsav xov xwm no yog nej leej twg paub thiab pom 2 tus ntxhais no nyob qhov twg no no ces nej hu rau tus xov tooj no tau no phone yog 0205553784 muaj lus ua tsuag ntau.

News More https://www.facebook.com/kao.her.351?hc_ref=NEWSFEED