Tub sab tua hmoob hib khwb nyob thaibteb


                 	    

Nyob rau hnub no xov xwm hauv facebook tau tso ib qho xov xwm tsis zoo hnub no tim 12/10/217 sim hawm hnub qaij tav li  4-5 moos tsaus ntuj ntawv tus tuag no npe hu ua lis xyooj nyob rau lub zos hib khwb tau raug tub sab tsis paub leej twg tau tua raug nws tuag lawm nyob rau hauv lub tsheb muaj nws pab niam tub nrog nws caij tsheb ua ke thiab ces kuj raug nws tus ntxhais sab kawg tsis paub qhov zoo thiab tsis zoo sib npaug no raws li xov xwm hmoob tau tham hais li no