Tub sab tua hmoob nyob Bokkeo Ban Houay Xay Nplog Teb


                 	 tubsabTub sab tua hmoob nyob Bokkeo Ban Houay Xay Nplog Teb. Cov kwv tij tau hais tias thaum lawv tuaj pom ces tus neeg twb tsis zoo saib lawm. Ntxim mas twb tuag los tau 2-3 hnub. Tus tub sab tau muab riam hlais caj dab tua tag ib tsev neeg.