Tus nyab no heev tiag tiag


                 	 el_BU0QZVVM_logoNyab hmoob nrog niam pog sib cav. Nyab nqa qws caum ntau niam pog. Tus txiv los pab thaiv niam pog. Muaj kwv tij neej tsa tawm tuaj sib pab hais thiaj li tag.