Vauv miskas yuav poj niam hmoob nws rov tua nws 3 tug mi nyuam


                 	 

Xov xwm tu siab ib tug poj niam hmoob mus yuav tau ib tug txiv miskas hu ua robert Hdges 33 xyoos xov xwm tau hais tawm tias hnub tim 16-9-2017 tus txiv tau muab nkawv peb tug mi nyuam thiab tus poj niam tua no tab sis tus poj niam hmoob khiav tau tawm mus lawm ces tus txiv tau muab nws 3 tug mi nyuam tua tuag tas lawm tom qab tus poj niam coj police mus txog tus poj niam hmoob tau hais tawm tais nkawv muaj mi ntsis lus sib cav sib ceg xwb no tab tsis paub qhov tseeb tias yog li cas tiag tam sim no police coj tus vauv miskas no coj mus kaw lawm