Xov xwm hmoob noj tshoob tsis tau pom dua


                 	 Untitled

Tsab xov xwm no peb cov kwv tij neej tsa nyob rau lub teb chaws los tsuas lawv noj tshoob txawv kawg li tog nraug vauv tuaj txog ntawm niam tais yawm txiv tsev yuav tau nkag rau hauv lub kastham no mas thiaj li pub nkag mus rau hauv tsev txoj cai no peb hmoob tsis tau muaj dua los li peb hmoob xav tau li cas ces cia li ua raws lawm xwb peb hmoob kev cai poj ua cia yawg ua tseg tsis muaj li no .

Xov xwm los ntawm https://www.facebook.com/hmongsdoctor.laujphab?hc_ref=NEWSFEED